Հայաստանի էկոպորտալ․
ջրերի բաղադրիչ

Բարի գալուստ միասնական բնապահպանական
տեղեկատվական համակարգի ջրային
էկոպորտալ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
ջրային ոլորտի վերաբերյալ տվյալների և
տեղեկատվության միասնական հարթակ

Ջրային էկոպորտալում ներկայացաված են
Հայաստանի ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ
մանրամասն վիճակագրական տվյալներ և
հաշվարկված ինդիկատորներ, ինչպես նաև
ջրային ռեսուրսների համապարփակ
կառավարման խնդիրներն ու ոլորտի առկա
քաղաքականությունն ու ռազմավարությունները

Վերջին նորությունները

24 սեպտեմբերի 2019թ․ – Հայաստանի ջրերի էկոպորտալի մշակման վերաբերյալ եռակողմ հուշագրի ստորագրում (ներբեռնել PDF)

Հայաստանի էկոպորտալը մշակվել է Եվրոպայի շրջակա միջավայրի գործակալության (ԵՇՄԳ) տեխնիկական աջակցությամբ՝ ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող “Արևելյան գործընկերության երկրներում Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգի սկզբունքների գործնական իրականացում” ծրագրի շրջանակներում (2018-2020թթ․)

Տվյալներ տրամադրող կազմակերպություններ

ՇՄՆ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՎԿ

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե

ԲԸՏՄ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՇՄՄՏԿ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն

ՀԻԴՐՈՄԵՏ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն